ESF atbalsta projekti attīstībai

SIA “VIA-S houses” produktivitātes paaugstināšanas darbnīca.

 

Darbnīca dalībniekiem sniedza plašu informāciju par saimnieciskās domāšanas jeb LEAN metodēm, rīkiem, ieguvumiem un izaicinājumiem. LEAN ir vienkāršu paņēmienu kopums, kas dod iespēju radīt lielāku vērtību, efektīvi izmantojot esošos resursus, atsakoties no liekajām darbībām un sakārtojot procesus tā, lai darītu tikai to, kas nes pievienoto vērtību. Darbnīcas vadīja pieredzējušais eksperts Georgijs Buklovskis – ražošanas vadīšanas, TOC (ierobežojumu teorija) un LEAN ieviešanas eksperts kopš 2005. gada, vadījis Brabantia Latvia rūpnīcu.

Aktivitāte tika realizēta projekta “Klasteru programma” ietvaros. Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Līgumu Nr. 3.2.1.1/16/A/016 par šī projekta īstenošanu.