Uthyrning


www.4rent.lv

Medvetna om dagens dynamiska livsrytm, erbjuder vi våra kunder ett brett sortiment av moduler och enheter för uthyrning till både det privata näringslivet och tillverkning, fritids och andra behov, både på kort och lång sikt.

 

Standard produktion

Vi erbjuder att hyra moduler och monteringslösningar för alla behov. I uthyrning finns att välja mellan olika standardmoduler i de mest lämpliga alternativ och lösningar.

 

Speciella projekt

Varje kunds behov står i proportion till vårt erbjudande. I medvetande om att inte alltid är lämpliga standardmoduler, erbjuder vi kundanpassade alternativ. Utifrån kundernas behov, vi gör justeringar och tillverkar nya moduler anpassade till kundernas specifika behov och önskemål. Din idé - våra lösningar för en rad olika icke-standardiserade fall genom privat överenskommelse!

 

 

Inspiration

När du vet vad du vill, men du saknar tanke på hur Du ska förverkliga det, då våra kreativa specialister tillsammans med våra ledande partners inom design, konstruktion och miljöanpassning  kommer  att hitta det mest acceptabla alternativet.

 

"VIA-S modular houses" modulära hem:

• snabb konstruktion

• låga priser

• billig drift

• Standard och icke-standardiserad utrustning,

• olika efterbehandlingslösningar

• brandsäkert,

• miljövänlig,

• hälsovänlig,

• 5 års garanti på bärande konstruktioner.