Genomförda projekt

Industriella projekt

Industriella projekt, allt från små offentliga byggnader, till storskaliga produktionsanläggningar och höghus. Populära modulbugnader är små mobila kontor, administrativa och kommunala byggnader, vandrarhem, campingplatser, pensionat, duschar och badrum, medicinska objekt, försäljnings kiosker eller butiker, vakt hus, passerar poäng, stora fabriker, och även flervåningshus.

Bostadsprojekt

Modular är i mycket brett intervall, under de senaste åren finns en trend av privata modulhus samt trädgård skjul och stugor.