Historia

Vi är stolta över tio års erfarenhet av tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara moduler.

I början av vår verksamhet tillverkade vi moduler för marknaden i Lettland, vilket senare vidgats till övriga Europa. Sedan år 2008 är vi verksamma på den danska marknaden och sedan år 2010 även den svenska. År 2013 påbörjades vårt samarbete med kunder i Norge och år 2014 med kunder i Litauen. År 2014 bildade "VIA-S modular houses" ett dotterbolag, som tillverkar möbler. Dessa är lätta att anpassa både till inredning av våra modulhus liksom till andra byggnader.

Från tusen kvadratmeter produktionsyta för tio år sedan har vi idag vuxit till åttatusen kvadratmeter. Antalet anställda har under dessa tio år sexdubblats.