Samarbete

Vi förbättrar, utvecklar och moderniserar ständigt konstruktionen av våra modulhus och är därför öppna för och intresserade av olika typer av samarbete med partners som arbetar inom byggrelaterade områden. Vi har erfarenhet av utmärkt samarbete med de största arkitektkontoren, stora byggföretag, områdesutvecklare och miljöspecialister.

Vi är villiga och intresserade av att arbeta tillsammans för att lösa olika innovativa och moderna projekt där både vår erfarenhet och era idéer är användbara. Era idéer kommer vi att realisera på ett modern sätt, med säker teknik och till rimliga priser.

Vi kommer att realisera den av er önskade konstruktionen från idé till färdig produkt.

Med tanke på en hållbar miljöpåverkan - vi bjuder alltid in miljöspecialister som samarbetspartners för att hitta de bästa lösningarna beträffande byggnadens placering, särskilt vid komplicerade geografiska och miljömässiga förhållanden. Vi är ett miljövänligt företag!