Anställda

Våra anställda är vår största tillgång. Tack vare deras professionalism har vi under de senaste tio åren kunnat växa och utvecklas samt expandera vår marknad från Lettland till Baltikum och vidare till Skandinavien.

För 10 år sedan hade vårt företag 20 anställda. Idag kan vi erbjuda 120 medarbetare arbete. Vi är ett socialt ansvarstagande företag som värnar om sina anställda, arbetsmiljön och social trygghet.