Samabeid

Ved stadig forbedring, utvikling og modernisering av konstruksjon og installasjon av modulære hus, er vi åpne for og interessert i ulike typer samarbeid med partnere som virker i konstruksjonsrelaterte feltet. Vi har erfaring av utmerket samarbeid med de største arkitektkontorene, de store byggefirmaer og områdets utviklere, samt miljømessige fagfolk.  

Vi er villige til å jobbe sammen for å løse en rekke innovative og avanserte prosjekter, hvor både vår erfaring og våre ideer ville være nyttig. Dine ideer vil vi gjennomføre på en moderne måte, med trygg og sikker teknologi og rimelige priser.  

Vi skal gjennomføre din ønsket bygg fra idé til et ferdig produkt.

Ved å tenke på miljømessig bærekraft, er vi ikke likegyldige til de prosessene som foregår i naturen, derfor inviterer vi alltid miljømessige spesialister som partnere for å finne ut sammen med dem hva som fungerer best for plassering av byggninger i spesifikke og kompliserte geografiske og miljømessige forhold. Vi er et miljøvennlig selskap!