Kvalitet og garanti

VIA-S   modular   houses "produserte moduler er laget av materialer av høy kvalitet som gjenspeiles både i kvalitetssertifisering og betydelig garantiperiode. 

     Kvaliteten av våre produkter er bekreftet med CE-merkingen. 
     Selskapet arbeider i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO  9001 .
    Vi gir 5 års garanti på utgangsproduksjonen.