Hva er modulære hus

Modulære hus er moderne byggeløsninger før moderne tenkende mennesker.

Hvordan blir modulære hus bygd?  Modulære hus blir laget av spesielle byggemoduler på produksjonsanlegget. Der på anlegget blir byggets vegg, gulv, tak og andre detlajer sett sammen til å få den attraktive modulen til slutt. Våre erfaringen viser at 95 % av bygninger tilbereder vi til det maksimale beredskaps nivå på anlegget og leverer til utvalgte plasseringstedet.

Hvordan skjer installasjon av kommunikasjonsnett og ferdiggjøring? Dette alt tilbereder vi på anlegget også:  der utstyres bygget med varmeisolasjons materialer, yttre fasader og interiør blir ferdiggjørt, ledninger, ventilasjon, air-condition systemet og andre nødvendige kommunikasjon blir installert. Mens moduler er fortsatt på stedet, skal dem være utstyrt med vann og kloakk rør, sanitærteknikk, varmesystem og selv innebygde kjøkkenmøbler, hvis dette er forutsatt.

Hvilke områder er modulære hus egnet for? Modulære hus er egnet for alle geografiske og klimatiske forhold. De er energieffektive fra oppvarmings synnspunkt og samtidig godt egnet for varmt vær. Modulære hus er lett deployerbare selv i geografisk utfordrende områder.

Hvordan er modulen flyttet til sin tiltenkte plasseringssted? Ferdige modulen er enkel å flytte - trenger bare plass, bygnings fundament eller forberedte overflate av en annen bygning, hvor modulen skal settes, og våre eksperter med egnet transport både leverer den til rett sted og tar seg av installasjonen og forberedelsen for bruk gjennom byggingens kobling til vann og avløpssystem samt elektrisitet. Modulære hus oppfyller alle sanitær-og brannkrav.

 
Fordel av modulære hus. Den standard modulstørrelse vanligvis er 6x2,5 meter med en ytre høyde på 3,2 meter, som gjør den enkel å flytte. Således, hvis det er nødvendig, er det lett transformert og flyttet til et annet sted. I byggeprosessen kombineres ulike moduler under gjennomføringen av kundens galeste idé til en ferdig løsning. 

Hva bygges av moduler? Utvalg av modulbygg er veldig bredt: fra små offentlige byggninger, som kan være enda toalett eller vaskerom til ambisiøse produksjonsanlegg og multi-etasjes bygninger. Populære modulbygg er små mobile kontorer, administrative og kommunale bygninger, vandrerhjem, campingplasser, gjestehus, dusj og bad, medisinske punkter, salgs kiosker eller butikker, vakthus, sjekkpunkter, store fabrikker og selv flere etasjer høye bygninger. I de siste årene har moduler blitt stadig mer populære som privathus, samt hageskur og hytter. Og de kan også være bra som barnehagen.